Zaměstnanci Města Břeclav darovali potraviny potřebným

Vlastní potravinovou sbírku pro potřebné uspořádali zaměstnanci Města Břeclav a jeho příspěvkových organizací s Technickými službami nebo Městskou policií.

Sbírku vyhlásil odbor sociálních věcí společně s místostarostou Jakubem Matuškou a potraviny míří ke klientům Oblastní charity Břeclav a Diakonie Apoštolské církve.

Celkem 16 velkých krabic s těstovinami, dětskými výživami, piškoty, dětskými pitíčky nebo paštikami a konzervami si včera společně převzali ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš a ředitel Diakonie Apoštolské církve Petr Bartoš. V krabicích nechyběly ani sladkosti, sunary, medy, marmelády, čaje nebo oleje a mléka.

„Koronavirový rok postihl spoustu lidí a my chceme pomoci hlavně těm nejslabším. Vybrané potraviny předáme břeclavské Charitě a Diakonii. Děkuji všem, kteří i drobným darem pomohli. Převážná část potravin by měla skončit u klientů azylového domu pro matky s dětmi v Poštorné,“ řekl při předávání místostarosta města Jakub Matuška.

Pracovníci odboru sociálních věcí děkují všem dobrým lidem, co umí pomoci i druhým potřebným, a není jim lhostejný lidský život.