Zápis do přípravné třídy ZŠ Břeclav, Na Valtické

Zápis do přípravné třídy ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 v 15.30 hodin. Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně je určena dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Výhody přípravné třídy

· významným způsobem usnadňuje dětem přechod z mateřské školy či domácí péče do základní školy
· pomáhá překonat problémy školní nezralosti dětí
· děti si snáze doplňují potřebné dovednosti, které jim umožňují lepší začlenění do výuky v 1. třídě
· malý počet žáků (maximálně 15), individuální přístup k dětem
· vzdělávání a logopedická péče pod vedením zkušeného speciálního pedagoga
· možnost využít školní družinu i školní jídelnu a mimoškolní volnočasové aktivity v zájmových kroužcích

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.

Po absolvování přípravné třídy mohou děti pokračovat ve vzdělávání na kterékoliv základní škole.

K zápisu do přípravné třídy je třeba přinést doporučení k odkladu školní docházky z PPP, dále rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Účast dítěte u zápisu není nutná.

Podrobnější informace je možné získat na tel. čísle 519 334 211 (Mgr. Marta Zajíčková), při osobní návštěvě nebo na e-mailu vyučující přípravné třídy jankovicova@zsvalticka.cz.

15. 4. 2019