Zapojte své prodejny do kampaně #Precykluj!

Nejlepší je odpad, který nevznikne.

V rámci nového motivačního systému třídění a nakládání s odpady, který chce vedení města Břeclav svým občanům nabídnout, dostanou lidé možnost ovlivnit ekologickým přístupem k nakládání s odpady výši svého poplatku za odpad.

Cílem navrženého systému třídění odpadu je snížit produkci směsného odpadu, zvýšit jeho třídění, předcházet vzniku odpadů a udělat systém nakládání s odpady spravedlivější.

Protože nejlepší je odpad, který nevznikne, je jedním z kritérií, které bude zohledněno na odpadovém účtu domácností, možnost ušetřit bezobalovým nákupem.

Zjistěte, zda se váš obchod, farma nebo provozovna může také zapojit do celého systému motivačního třídění prostřednictvím kampaně #Precykluj. Jestli splňujete požadavky na zapojení do systému, zjistíte na www.precykluj.cz

Snahou města je zapojit do systému provozovny, které dávají svým zákazníkům možnost nakoupit zboží bez vytváření zbytečného odpadu. Spolupráci nabízíme obchodům, které prodávají část svého zboží v bezobalové úpravě.

Za tyto “eko” nákupy u vás budou moci občané s kartičkou „Precyklátora“ získat své první EKO body pro slevu na poplatku za odpad v Břeclavi.

16. 9. 2019