Zásady zkrátí investorům v Břeclavi cestu k úspěchu

Co má udělat investor, který chce v Břeclavi investovat do pozemku nebo stavby? Jak podnikatel zjistí, jestli je jeho podnikatelský záměr v souladu s plány města?

Zastupitelstvo města schválilo mantinely, které ulehčí spolupráci města s investory. Dokument Zásady pro výstavbu (Zásady) stanovuje podmínky pro spolupráci města a stavebníka a dává investorům návod, jaké kroky mají podniknout k získání souhlasu města se svým stavebním záměrem.

„Město má o spolupráci s investory zájem. Chceme se ale vyhnout už na začátku nešťastným projektům, dohodnout se s investory dopředu a předejít případným neshodám. Naším cílem je stavět v souladu s veřejným zájmem a zároveň nekomplikovat další rozvoj města. Proto se na záměrech budeme domlouvat dopředu, ve fázi investičního záměru. Chceme mít město, kde budou školy a školky, hřiště nebo obchody, ale i zastávky MHD nebo lampy veřejného osvětlení. Možná to zní banálně, ale toto leckde ve městě dosud nefungovalo, a město bylo tak trochu rukojmím soukromých stavitelů.“ říká místostarosta Jakub Matuška.

„Zásady by se mohly vztahovat už na územní studii v Poštorné, kde chce investor v lokalitě mezi ulicí Hájová a hřbitovem stavět nové bytové i rodinné domy. Toto území je možné postupně rozvíjet jenom tak, aby do sebe všechno zapadalo. Zásadní je dopravní napojení a kvalita infrastruktury,“ doplnil místostarosta Matuška. Pro plochy na Hájové požádali dva investoři o zadání územní studie. Vzniknout by tu mělo jak bydlení, tak obchody a kvalitní veřejná prostranství, částečně i plochy výroby. Záměr výstavby bydlení má také nový vlastník areálu bývalé školky na ulici Na Pěšině.

Transparentní podmínky v Zásadách pomohou korigovat výstavbu v nových rozvojových plochách. Ve stabilizovaných plochách (v zastavěném území) se budou Zásady vztahovat na záměry nad 2 000 m2. To znamená, že materiál směřuje na větší rozvojové celky. Závazky investora i města budou vycházet z dobrovolného smluvního vztahu, takže budou specifikovány v konkrétních smlouvách.

Znění Zásad pro vástavbu najdete zde.