Zastávka na Valtické bude dočasně přemístěna

V termínu od 13.11. 2019 do 20. 12. 2019 bude autobusová zastávka Břeclav,Poštorná,Valtická točna přemístěna na parkoviště nacházející se cca 200 m od stávající zastávky, ve směru k hlavní silnici. Důvodem pro přeložení zastávky je výstavba kanalizace. Odbočení na místní komunikaci Na Valtické ze silnice I/40, bude v tomto období umožněno pouze pro vozidla stavby a autobusy zajišťující městskou hromadnou dopravu. Pro ostatní dopravu bude určen vjezd do sídliště Na Valtické z hlavní komunikace I/40 u bývalého penzionu Grácie (naproti Domu barev).

Přesunutí autobusové zastávky se dotkne asi třicítky parkovacích stání na okraji sídliště. Parkovací plocha, nejvíce vzdálená od sídliště, je osobními vozy nejméně využívána, jedná se proto o nejméně invazivní omezení parkování. Dalších parkovacích stání v této lokalitě se přesun zastávky v souvislosti s budováním kanalizace nedotkne. Vzhledem k výše uvedenému tak komfort parkování obyvatel Na Valtické neutrpí.

Prosíme obyvatele sídliště Na Valtické, aby věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení a k domům nevjížděli přes zákazové značky. Na sídliště vjíždějte od penzionu Grácie nebo z hlavní silnice mezi ulicemi Hlavní a Lednická. Kanalizace se buduje z důvodu výstavby nových bytových domů, kterou provádí soukromý investor. 

Vysvětlivky k přiložené mapce: Červená linka - zákaz vjezdu, zelená linka - obousměrný provoz na hlavních komunikacích sídliště (vč. komunikace u MŠ, kde je standardně jednosměrka), vč. zakreslení možnosti parkování na parkovištích u západní strany sídliště.

Na Valtické parkování.jpg