Zástupci obcí jednali o formách ochrany přírody na Soutoku

O praktických otázkách souvisejících s ochranou přírody v oblasti soutoku Moravy a Dyje jednali představitelé Břeclavi v pondělí 21. října s náměstkem ministra životního prostředí Vladimírem Dolejským, se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Krajského úřadu Jihomoravského kraje a zastupiteli dotčených obcí.

Všichni zúčastnění se shodují na tom, že unikátní komplex lužních lesů na Břeclavsku si zaslouží mimořádnou ochranu a péči, debata se ale již řadu let vede o jejich formy. V úvahu připadá vytvoření tzv. maloplošných zvláště chráněných území (rezervací a přírodních památek), nebo vyhlášení chráněné krajinné oblasti, která by řešila zájmovou oblast jako celek.

Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský připomněl, že Česká republika už má zpoždění oproti termínu, do kterého se v souladu s národní i evropskou legislativou zavázala pro území Soutoku zajistit adekvátní ochranu. „V současné době proto plníme nařízení vlády, podle kterého máme zajistit ochranu tohoto evropsky významného území formou maloplošných chráněných území.“ Nevyloučil, že v budoucnu se může forma ochrany Soutoku změnit, nestane se tak ale bez většinového souhlasu dotčených samospráv.

Zástupcům obcí náměstek Dolejský přislíbil, že Agentura ochrany přírody a krajiny zpracuje socio-ekonomickou studii, která by popsala přínosy a omezení, která by obcím a místním lidem vyhlášení CHKO přineslo.

Iniciátorem diskuze bylo město Břeclav. „Jsem rád, že jsme se setkali, a že diskuze byla kvalitní a věcná,“ uvedl místostarosta Jakub Matuška a připomněl již zahájenou diskuzi s občany na toto téma, které podle něj bude pokračovat formou osobních setkání a diskuzních stolů.