Zastupitelé Břeclavi schválili dotace pro rok 2023

Zastupitelé na svém jednání ve středu 7. prosince 2022 rozdělili na dotacích pro rok 2023 o dva a půl milionu víc než loni. Do sportu, kultury a sociální oblasti vložili v Břeclavi na příští rok bezmála 24,5 milionů korun (přesně: 24 306 000 Kč). O jeden milion se zvýšily dotace do sportu, o milion navíc směřuje do sociální oblasti, a o půl milionu víc putuje do kultury.

Do oblasti sportu a tělovýchovy alokovali zastupitelé 13 500 000 korun, do oblasti kultury půjde 3 200 000 korun a poprvé tato částka překonala tři miliony korun. Na podporu základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav na rok 2023 (Minimální síť) bylo rozděleno 5 106 000 korun a na podporu činností v sociální oblasti poskytovanou občanům města Břeclavi v roce 2023 (mimo služby v Minimální síti) půjde v 1. kole 750 000 korun. Půl milionu putuje na investiční program podpory materiálně technické základny sportu, stejná částka na individuální dotace. Na Fond malých sociálních projektů je alokována dotace 450 000 korun, a 300 000 korun půjde na podporu cestovního ruchu.

 „Příjemcům dotací ze sociální oblasti, sportu i kultury se v důsledku energetické krize razantně zvýšila nejen energetická náročnost provozu všech zařízení, kde s klienty a s dětmi pracují, ale zvedly se i náklady na dopravu, energie nebo vytápění. Proto jsme navrhli zastupitelům, navýšení dotační podpory celkem o dva a půl milionu korun a jsme rádi, že s tím souhlasili,“ řekl místostarosta Jakub Matuška.

Minimální síť sociálních služeb je tvořena registrovanými sociálními službami pro území ORP Břeclav, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a místní dostupnosti napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci na území ORP Břeclav.