Město Břeclav má novou Koncepci prevence kriminality

Zastupitelé schválili Koncepci prevence kriminality města Břeclavi do roku 2026.

“Bezpečnostní situace v Břeclavi se po zavedení některých preventivních opatření podstatně zlepšila, nyní je klíčové zajistit jejich udržení a další rozvoj,” řekl místostarosta Jakub Matuška. „Jako zásadní téma je vnímána problematika veřejného pořádku, resp. pocit bezpečí ve veřejném prostoru. Jako osvědčený nástroj jsou vnímáni naši asistenti prevence kriminality spolupracující se strážníky Městské policie. Také proto žádá město v rámci podaného projektu o rozšíření jejich počtu ze čtyř asistentů na šest. Zároveň pokračuje spolupráce se sociálním odborem přímo v ulicích města,“ doplnil místostarosta Matuška.

Jako velmi efektivní opatření bylo vyhodnoceno v rámci bezpečnostní analýzy postupné navyšování počtu kamer v kamerovém systému a jeho další technické zkvalitnění, které významně pomáhá s identifikací pachatelů. Nový kamerový bod bude zřízen v roce 2023 v okolí nákupního centra BřecLove. Plánovaná opatření vycházejí z podrobné analýzy stavu a potřeb města Břeclav.

 

“Je naší samozřejmou prioritou podnikat preventivní opatření, protože kriminalita je věc nežádoucí. Nechceme ale postupovat formou odstraňování laviček a podobně, jako to dělají některá města. Pro nás je cestou sociální práce spolu s vymáháním zákona prostřednictví městské policie,” zdůraznil místostarosta Jakub Matuška.

 

Břeclav již realizuje projekty Asistent prevence kriminality, Domovník - preventista a Odstraňování bariér na trhu práce spolufinancované Ministerstvem vnitra a Evropskou unií. Nová koncepce Prevence kriminality byla schválena zastupitelstvem dne 8. 12. 2022.