Zastupitelé Břeclavi schválili dotace pro rok 2022

Celkem zastupitelé na dotacích rozdělili pro rok 2022 do sportu, kultury a sociální oblasti bezmála 24 milionů korun.

Do oblasti sportu alokovali zastupitelé 12.490.000 korun, do oblasti kultury 2.700.000 korun a do sociální oblasti směřuje více než 8.533.000 korun. Na zasedání zastupitelů bylo rozděleny finance pro registrované sociální služby ve výši 4.153.310 korun a dalších zhruba 4.350.000 korun budou rozděleny v průběhu 1. čtvrtletí 2022 (údaj ze sociálního odboru). Jsou také vyhlášeny programy na cestovní ruch, individuální dotace a sportovní dotace pro podporu materiálně technického vybavení. Zde budou žádosti přijímány v roce 2022.

 „Přesto, že překonáváme opravdu složité období po několik vlnách koronaviru, snažili jsme se zachovat dotace zhruba ve stejné výši jako v předchozích letech. Chceme, aby dotace města pomohly zajistit pokračování sportovních, kulturních i sociálních projektů, které zvýší kvalitu života našich obyvatel,“ uvedl místostarosta Richard Zemánek.

„I letos se nám podařilo vyúčtovat dotace pro rok 2021 ještě před koncem roku, takže už tradičně můžeme rozdělit některé dotace hned s počátkem roku 2022,“ doplnil místostarosta města Richard Zemánek.

V oblasti sociálních služeb se snížil počet dotačních titulů proti roku 2021, ale o finanční prostředky sociální oblast nepřijde. Nebyl sice vyhlášen dotační titul na nájemné sociálních služeb, ale o stejnou částku byl navýšen dotační titul Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav na rok 2021 (Minimální síť). V této podporované oblasti se podařilo najít nakonec shodu na úhradě provozních a mzdových nákladů v sociálních službách, v souladu s plněním závazku veřejné služby k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb ve správním obvodu ORP Břeclav, částkou stanovenou dle počtu obyvatel obce (65 Kč/obyvatel obce).

Podrobnosti ke konkrétní výši podpor z dotačních titulů najdete zde: https://konsiliar.breclav.eu:8543/