Zastupitelé města Břeclavi vydali změnu Územního plánu

S vydáním Změny č. 1 Územního plánu Břeclav vyslovili souhlas zastupitelé města na svém jednání ve středu 22. června. Tímto rozhodnutím ukončili téměř pět let dlouhé období prací, které směřovaly ke změně územního plánu Břeclavi.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo završit dlouholetou snahu o změnu, která přinese městu výrazné oživení. Svým rozhodnutím otevřeli zastupitelé cestu k dalšímu rozvoji města. Právě územní plán má zásadní vliv na koncepci města. Má vliv na projekty občanů a samozřejmě také na podnikatelské aktivity na území města,“ vysvětlil situaci starosta Břeclavi Svatopluk Pěček. „Pokud by zastupitelé nedali změně zelenou, nemohlo by město například realizovat stavbu parkovacího domu na bývalém autobusovém nádraží, ani další záměry, které plánuje. Z podnikatelských aktivit by se zablokovala například možnost stavebních úprav v Domě kultury nebo třeba v bývalém hotelu IMOS. Problém by měla například i firma Racio, která uvažuje o své výrobě poblíž keramiky v Poštorné, která je podmíněna právě změnou územního plánu,“ upřesňuje starosta Pěček.

Změna č. 1 územního plánu nabude účinnosti 15. dnem po zveřejnění úplného znění územního plánu Břeclav na úřední desce.