Zastupitelé schválili rozpočet města

Rozpočet města Břeclavi na rok 2020 počítá se schodkem ve výši 85.901.000 Kč. Příjmy se předpokládají ve výši 616.843.000 Kč, výdaje 702.744.000 Kč. Splátky úvěrů budou ve výši 12.000.000 Kč. Do rozvojových investic bude směřovat 185.343.000 Kč. Právě výše investic je rozhodujícím faktorem pro výši rozpočtovaného schodku.

Financování rozpočtu a vybraných akcí ze schváleného akčního plánu města je zajištěno vlastními zdroji z financování běžného roku, z přebytků minulých let, z dotací EU, státního rozpočtu a státních fondů. Rok 2019 odhadem skončí přebytkem ve výši 24 mil. Kč. Původně byl naplánován v rozpočtu schodek ve výši 29 mil. Kč, ale některé investiční akce byly odloženy, což činí rozdíl ve výši 43 mil. Kč. Zbývající částka 10,6 mil. Kč byla vygenerována zlepšením hospodaření v provozní oblasti.

 Mezi hlavní investiční akce patří například úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah 30 mil. Kč (10 mil. v roce 2020 a 20 mil. v roce 2021), cyklostezka na Bratislavské včetně úpravy křižovatky s ulicí Mládežnická (9,855 mil.), cyklostezka kolem Včelínku (1,5 mil.), rekonstrukce chodníků a cyklostezky na ul. Národních hrdinů (2,669 mil.), revitalizace sídliště Budovatelská - I. etapa (6,0 mil.), revitalizace zámku (11 mil.), úpravy zimního stadionu - mantinely, ozvučení, rekonstrukce šaten (5 mil.), rekonstrukce veřejného osvětlení (ulice Lidická 2 miliony, další ulice v letech 2021 a 2022 si vyžádají 5 milionů), dokončení výměny oken na Zámečku Pohansko (2 mil. Kč) a rekonstrukce kina Koruna (5 mil. Kč). Suverénně největší investiční akcí roku 2020 je rekonstrukce Domova seniorů, která v nadcházejícím roce spolkne  přes 80 mil. Kč (včetně dotace ze státního rozpočtu). Tříletý rozpočtový výhled pamatuje i na celkovou revitalizaci krytého bazénu (20 mil. Kč), Dům s pečovatelskou službou na Hájové (19 mil. Kč). Do sociální oblasti jsou tak celkem naplánovány investice za téměř 123 mil. Kč.

 Celkové investice včetně významných oprav ve zbytku volebního období (2020-22) by měly dosáhnout výše 416 mil. Kč. Celkový schodek rozpočtu je naplánován za toto období na 81 mil. Kč.