Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2019

Břeclavští zastupitelé v pondělí 10. prosince schválili rozpočet města na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020-21.

Rozpočet na r. 2019 počítá se schodkem ve výši 18.348.000 korun, s příjmy ve výši 577.732.000 korun, výdaji ve výši 596.080.000 Kč a splátkami úvěrů ve výši 12.000.000 korun.
Do rozvojových investic bude příští rok vydáno 103.121.000 korun. Střednědobý výhled počítá na rok 2020 s přebytkovým rozpočtem ve výši 12.370.000 korun a na rok 2021 s přebytkovým rozpočtem ve výši 41.978.000 korun.
Financování rozpočtu a vybraných akcí ze schváleného akčního plánu města je zajištěno vlastními zdroji z financování běžného roku, z přebytků minulých let, z dotací EU, státního rozpočtu a Státních fondů a z úvěrových prostředků. Rozpočtová zodpovědnost je nastavena prostřednictvím tzv. výdajových stropů, tj. každý nový výdaj je třeba řešit na úkor výdaje stávajícího, z prokazatelných běžných či investičních úspor, příp. zajištěním mimořádných příjmů. Jen tak bude možné zajistit finanční likviditu a cashflow města.
Mezi hlavní investiční akce, které jsou v rozpočtu pro příští rok zařazeny, patří mj. revitalizace části zámku (11 mil.), úprava prostoru před vlakovým nádražím (10 mil.), rekonstrukce stravovacího zařízení Domova seniorů (9,5 mil., dalších 27,6 mil + dalších 27,6 z dotace MPSV), zateplení kina Koruna (5 mil.), úprava křižovatky ulic Bratislavská a Mládežnická pro cyklostezku (3,8 mil.), oprava kanalizace na ulici Hlavní v Poštorné (3,5 mil.), cyklostezka u Včelínku (3 mil.), s částkou pěti milionů korun je pamatováno na rekonstrukci veřejného osvětlení, realizovat se bude také další etapa revitalizace sídliště Dukelských hrdinů (1,67 mil.).