Závodníky na vjezdech do Břeclavi zbrzdí radary

Rychlostí přes 175 km v hodině vjel řidič do Břeclavi ze směru Lednická. Neuvěřitelná čísla obsahují výsledky statistického měření Městské policie Břeclav na vjezdech do města na ulicích Lednická a Bratislavská za posledních zhruba šest měsíců.

„Chování řidičů je nepochopitelné, s pravidly nemá nic společného a my chceme naše občany ochránit před těmito piráty silnic. Takový trénink na automobilové závody nebude vedení města trpět. Vždyť tisíce řidičů vjíždí do města rychleji, než je povolená padesátka,“ řekl starosta města Svatopluk Pěček. „V koaličním prohlášení máme slib, že zvýšíme bezpečnost silničního provozu na vjezdech do města, takže pro to uděláme všechno. Na základě této dopravní analýzy plánujeme společně s městskou policií další kroky pro zlepšení dopravní situace ve městě,“ doplnil starosta.

Od poloviny prosince 2019 do konce května letošního roku vjelo ulicí Bratislavská do Břeclavi přes 725 tisíc automobilů a více než 418 tisíc řidičů překročilo při vjezdu rychlost 50 km/h. Přes 100 km/h jelo 1282 z nich a rychlostí přes 140 km/h jelo 12 řidičů.

Ve stejném období vjelo do města ulicí Lednická téměř 420 tisíc aut a přes 143 tisíc jich překročilo povolenou rychlost 50 km/h. Více než 100 km/h jelo 344 řidičů a rychlost 140 km/h překročilo 11 řidičů.

Výsledky orientačního měření budou podkladem pro stavebně-technická opatření, která povedou k instalaci měřících jednotek na rizikových příjezdech do města. Uvedená dopravní analýza vznikla na základě orientačního měření, takže nebyly udělovány pokuty za překračování rychlosti.