Zdravá města se školí v Břeclavi

Ve dnech 31. října. - 2. listopadu 2018 se v Břeclavi koná podzimní Škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR zaměřené na téma kvality života a udržitelného rozvoje obcí i jejich úřadů.

Úvodní otevřený seminář v Domě školství představil inspirativní a zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Byly prezentovány nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Jedním z příkladů dobré praxe byla i Městská knihovna Břeclav, jejíž pestrou činnost představil ředitel Marek Uhlíř.
Druhý den jsou na programu praktické tréninky pro koordinátory Zdravých měst a MA21 - členy i nečleny asociace - zaměřené na přípravu projektových žádostí a získávání finančních zdrojů. S těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy a konkrétní praktické dotazy. Pro pokročilé budou připraveny jak konzultace, tak zajímavé tréninkové bloky. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v používání info-systému DataPlán Národní sítě Zdravých měst.

DSC_0203.JPG

DSC_0185.JPG

DSC_0190.JPG

DSC_0182.JPG