Zemědělské subjekty v Břeclavi navštíví tazatelé ze statistiky

Šetření v terénu se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby a bude probíhat od 1. září do 26. října 2020. Tazatel je povinen se prokazovat průkazem tazatele ve spojení s občanským průkazem.

Totožnost tazatele si můžete ověřit na internetových stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ) zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele

Integrované šetření v zemědělství “IŠZ 2020“ navazuje na systém strukturálních šetření v České republice, které probíhají už od roku 1995. Podrobnosti a detailní informace o integrovaném šetření najdete na stránkách ČSÚ.