Zhoršená kvalita vody může ohrozit ryby

Informujeme občany, že v důsledku špatné kvality vody ve vodním díle Nové Mlýny je zhoršena kvalita vody i v řece Dyji. Nízký stav vody, vysoká teplota a nadměrný výskyt sinic ohrožují i rybí populaci. K masivnějšího úhynu ryb již došlo v úseku nad vodní elektrárnou v obci Bulhary. Přestože větší část z nich byla odlovena, je možné, že se splavené mrtvé ryby objeví i v břeclavské Dyji. Pracovníci odboru stavebního a životního prostředí ve spolupráci s Povodím Moravy situaci monitorují a vyhodnocují.