Získejte Euroklíč zdarma

Oficiální definice říká, že projekt Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, osobám se sníženou pohyblivostí, se specifickým onemocněním a rodičům dětí do tří let věku v České republice a v Evropě.
Euroklíč může ZDARMA získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, držitel WC karty, diabetik, stomik, onkologický pacient a lidé s následujícími diagnózami: roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cystická fibróza, nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močové dysfunkce a porucha autistického spektra.

Je nutné předložit občanský průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P či WC kartu.

U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů nebo WC karty, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ uvedeno čestné prohlášení o typu postižení.

Euroklíč mohou získat lidé se zdravotním postižením nebo se specifickým onemocněním na Městském úřadu Břeclav, odbor sociálních věcí, 1. patro kancelář č. 135 – Bc. Jarmila Šmídová, telefon 519 311 322.

door-1089638_1920.jpg

handicap-parking-2328893_1920.jpg