Životní podmínky domácností v ČR – statistické šetření v Břeclavi

Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“ (EU-SILC) organizuje Český statistický úřad (ČSU). Šetření proběhne ve více než 11 tisíc domácností včetně domácností v Břeclavi.

Výběrové šetření navazuje na předchozí šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ). Terénní pracovníci úřadu budou přímo u vybraných domácností získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Cílem je také získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Na základě náhodného výběru provedeného počítačem mohou v termínu od 1. února do 24. května 2020 navštívit také vaši domácnost speciálně vyškolení terénní pracovníci ČSÚ. Budou vybaveni průkazem tazatele, průkazem zaměstnance ČSÚ a dokladem totožnosti.
Šetření se uskuteční na území celé ČR a ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. ČSÚ plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a je pro něj velmi důležitá ochota a aktivní účast občanů. Právě tak bude možné získat důležité informace o sociální situaci domácností v České republice.