Zlaté ocenění pro břeclavský úřad

Městský úřad Břeclav je dlouhodobě velmi úspěšný v projektu Dobrý úřad, jehož cílem je zmapovat spokojenost klientů úřadu. Tradice výborných výsledků pokračuje i v tomto roce. Akademie nevšedního vzdělávání, jako správce projektu Dobrý úřad, udělila Městu Břeclav zlaté ocenění za dosažení 95% spokojenosti občanů. Tento výsledek je o to cennější, že byl dosažen v době pandemie, kdy mnozí klienti byli ve větším stresu než obvykle. Přesto drtivá většina z nich hodnotila práci úředníků pozitivně.

Zleté ocenění DÚ.jpg