Změna názvu železniční stanice pomůže zachovat historický objekt

Zastupitelé Města Břeclav schválili žádost společnosti Fosfa a.s. o změnu názvu železniční stanice Boří les, která se má jmenovat Břeclav – Fosfa. Společnost Fosfa a.s. chce odkoupit současnou budovu nádraží Boří les a následně ji na vlastní náklady zrekonstruovat. Zabrání tak demolici nádraží a pomůže zachovat tento historický objekt

Správa železnic se v rámci optimalizace rozhodla v roce 2020 odstranit nádražní budovu železniční stanice Boří les. Na jejím místě měl zůstat pouze skořepinový kontejner pro umístění nezbytného zabezpečovacího zařízení. Tímto krokem by zanikla stanice tak, jak ji dnes známe. Správu železnic kontaktovala společnosti Fosfa a.s. se svým záměrem, že by v rámci revitalizace, která postupně probíhá v areálu společnosti, vyčlenila místnost pro nezbytné zabezpečovací zařízení pro Správu železnic, a odkoupila by současnou budovu nádraží Boří les.

 

„Je to způsob, který nám pomůže zachovat krásný objekt. Ten bude po rekonstrukci naopak perlou při cestě historickým vláčkem z Břeclavi do Lednice. Na moji žádost bylo ujednáno, že v případě schválení změny názvu železniční stanice na Břeclav – Fosfa, bude za účelem zachování místního názvosloví ponechán nápis ´Boří les´ na budově železniční stanice,“ vysvětlil starosta Svatopluk Pěček. „Veškeré náklady, které ze změny názvu železniční stanice vyplynou, bude hradit iniciátor změny, tedy společnost Fosfa a.s.“

Nyní může společnost Fosfa a.s. zažádat u drážního správního úřadu o schválení změny názvu železniční stanice.