Změna územního plánu Břeclavi nabyla účinnosti

Změna č. 1 Územního plánu Břeclav nabyla účinnosti dne 3. srpna 2022. S jejím vydáním vyslovili souhlas zastupitelé města na svém jednání 22. června 2022. Tímto rozhodnutím ukončili téměř pět let dlouhé období prací, které směřovaly ke změně územního plánu Břeclavi.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo završit dlouholetou snahu o změnu, která přinese městu výrazné oživení. Toto rozhodnutí otevřelo cestu k dalšímu rozvoji města. Právě územní plán má zásadní vliv na koncepci města. Má vliv na projekty občanů a samozřejmě také na podnikatelské aktivity na území města,“ řekl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček. „Pokud by zastupitelé nedali změně zelenou, nemohlo by město například realizovat stavbu parkovacího domu na bývalém autobusovém nádraží, ani další záměry, které plánuje. Z podnikatelských aktivit by se zablokovala například možnost stavebních úprav v Domě kultury nebo třeba v bývalém hotelu IMOS. Problém by měla například i firma Racio, která uvažuje o své výrobě poblíž keramiky v Poštorné, která je podmíněna právě změnou územního plánu,“ upřesnil starosta Pěček.

Dokumentace je zveřejněna na webových stránkách města:

https://breclav.eu/folder/3171/