Změna ve vedení břeclavských vodovodů a kanalizací

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., (VaK Břeclav) v pátek odvolalo z funkce ředitelku společnosti Pavlínu Vlkovou, která společnost vedla od poloviny roku 2017. Změna následuje poté, co bylo v únoru zvoleno nové představenstvo této akciové společnosti. Výkonem funkce ředitelky byla dočasně pověřena dosavadní ekonomická náměstkyně společnosti Jana Javorská.

Představenstvo zároveň zadalo provedení procesního auditu společnosti, jehož cílem je identifikovat možné oblasti pro zlepšení výkonnosti firmy se zaměřením na snížení nákladů nebo na zvýšení zákaznické kvality.

Jmenování nového ředitele bude následovat v nadcházejícím období. Mezi jeho hlavní úkoly má patřit funkční nastavení transparentních vnitřních procesů, které budou reflektovat skutečnost, že společnost nakládá s veřejnými prostředky. Dalším požadavkem je zefektivnění řízení společnosti s důrazem na nižší provozní náklady a úspory na straně výdajů. Cílem je také zlepšení vnější i vnitřní komunikace, marketingové prezentace společnosti VaK Břeclav a větší orientace na zákazníky společnosti.

Hlavním předmětem podnikání společnosti Vak Břeclav je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Většinovými vlastníky společnosti jsou města a obce z regionu, které drží cca 89 % akcií. Největšími akcionáři jsou města Břeclav, Pohořelice, Hustopeče, Mikulov a Lednice. Mají společně celkem 63% podíl ve společnosti. VaK Břeclav má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování na Břeclavsku a provozuje, udržuje a opravuje vodohospodářská zařízení ve více než 70 městech a obcích.

Břeclav, 28. dubna 2019