Změna volební místnosti

Rozvržení volebních okrsků v Břeclavi dle ulic zůstává zachováno, kromě okrsku č. 10, kde došlo již v loňském roce při Volbě prezidenta 2023 ke změně volební místnosti. Místo Obchodní akademie Břeclav, Smetanovo nábřeží  1224/17, volí občané s trvalým pobytem na ul. Národního odboje, Nerudova, Čechova, Jungmannova, Smetanovo nábř. číslo orientační 1 -24, J. Palacha, Žerotínova a Jiráskova v budově Střední průmyslové školy Edvarda Beneše Břeclav na nábř. Komenského 1126/1 – vchod z ulice Bří Mrštíků.

V letošním roce dochází k dočasné změně volební místnosti okrsku č. 15 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13 z důvodu rekonstrukce. Občané s trvalým pobytem v Domově seniorů, na ul. Seniorů a Růžová budou volit v budově Domu s pečovatelskou službou na ulici Seniorů 3196/1!