Změny lhůt a výše správních poplatků

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve lhůtách při vydání občanského průkazu a cestovního dokladu a výši správních poplatků.

Od uvedeného data bude možnost vydat občanský průkaz a cestovní doklad ve zkrácené lhůtě za podstatně vyšší poplatek a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Požádat o vydání OP a CD ve zkrácené lhůtě lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

V případě ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu již nebude možno vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platností 1 měsíc na počkání jako doposud (tento typ občanského průkazu se bude od 1.7.2018 vydávat pouze z důvodu volebního práva). V takových případech bude možno požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Správní poplatek ve lhůtě do 24 hodin u občanů starších 15 let při podání i převzetí OP na MV činí 1.000,- Kč, při podání žádosti u obecního úřadu s rozšířenou působností občan zaplatí 500,- Kč a následně při převzetí u MV zaplatí 500,- Kč. U dětí do 15 let jsou poplatky zkrácené o polovinu, tzn. celkem 500,- Kč. Ve lhůtě do 5 pracovních dnů zaplatí občan starší 15 let při podání i převzetí na obecním úřadu s rozšířenou působností nebo na MV 500,- Kč, pokud požádá u obecního úřadu s rozšířenou působností zaplatí 250,- a následně převezme doklad u MV za poplatek 250,- Kč. U dětí do 15 let činí poplatek 300,- Kč.

Plánujete-li letní dovolenou, nebo pokud budete muset nenadále z osobních či pracovních důvodů vycestovat do zahraničí mimo Evropskou unii a nebudete mít platný cestovní pas, můžete se dostat do neřešitelné situace, která Vám nedovolí odcestovat. I v tomto případě lze od 1.7.2018 požádat o vydání cestovního dokladu ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin s převzetím dokladu pouze u MV nebo do 5 pracovních dnů s převzetím na úřadu, kde byla žádost podána nebo na MV. Ve zkrácené lhůtě do 24 hodin občan starší 15 let zaplatí za podání i převzetí dokladu u MV poplatek 6.000,- Kč, při podání u obecního úřadu s rozšířenou působností 4.000,- Kč a následném převzetí u MV 2.000,- Kč. Za dětský cestovní doklad zaplatí 2.000,- Kč (při podání u obecního úřadu 1.500,- Kč a následné převzetí u MV 500,- Kč). Správní poplatek ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů se u občana nad 15 let při podání i převzetí u obecního úřadu nebo MV snižuje na částku 3.000,- Kč (doposud poplatek 4.000,- Kč). U dětského cestovního dokladu činí správní poplatek při podání i převzetí u obecního úřadu nebo u MV 1.000,- Kč. Podání žádosti u obecního úřadu je zpoplatněno částkou 500,- Kč a následné převzetí u MV částkou 500,- Kč.
Výhodou je, že tento doklad bude platit občanům nad 15 let stejně jako při pořízení v klasické lhůtě 10 let a u dětského pasu činí doba platnosti 5 let.

Správní poplatek za vydání cestovního dokladu v klasické lhůtě 30 dnů u osob starších 15 let zůstává beze změny a to 600,- Kč, u dětí do 15 let činí poplatek 100,- Kč.

Upozorňujeme, že k cestám do států Evropské unie můžete použít občanský průkaz. Rovněž lze na občanský průkaz vycestovat do těchto států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika. I dítě mladší 15 let může do těchto států cestovat na občanský průkaz.

Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovní dokladu cizí stát vyžaduje. Požadovaná minimální doba platnosti cestovního dokladu může být například 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte si, zda je ke vstupu a pobytu na území daného státu třeba vízum. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www. Mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy světa – informace na cesty“.

Požádejte o vydání nového cestovního dokladu u kteréhokoliv úřadu s rozšířenou působností a nenechávejte tuto věc bezprostředně před odjezdem. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech a ušetříte čas i peníze.