Změny v břeclavské MHD v souvislosti s opravou havárie kanalizace


Regionální autobusy

  • Linky vyjíždějící ve směru přes Starou Břeclav (linky 542 do Hustopečí, 573 do Prušánek a 574 do Ladné) jedou po ulici Sovadinova a obsluhují tedy místo zastávky nám. TGM MěÚ, zastávky Slovácká a Sovadinova.
  • Linky vyjíždějící ve směru přes Poštornou (linky 570 do Mikulova a 571 do Valtic) zůstávají beze změny.
  • Linka vyjíždějící ve směru z Břeclavi (linka 572 do Lanžhota a Hodonína) nyní obsluhuje zastávku nám. TGM kostel, místo zastávky nám. TGM MěÚ.

Autobusové linky ve směru do Břeclavi zůstávají beze změny.

Městské autobusy

Městské autobusy, které obsluhují náměstí T. G. Masaryka, přes něj projíždí následovně:

  • linky 564 a 569 obsluhují zastávku nám. TGM MěÚ.
  • linky 561, 562, 563, 566, 567 a 568 obsluhují zastávku nám. TGM kostel.

Linky 564 a 569. Linka 564 má 2 varianty spojů:

  • Jako spojení mezi Domovem seniorů a Poliklinikou. Jde o kombinaci spojů na lince 564 (spoje řady 300) a na lince 569 (označeny "A").
  • Jako okružní linka ze Staré Břeclavi přes Sovadinovu a Slováckou na autobusové nádraží a na městský hřbitov.