Změny v MHD a objízdné trasy - opravy havárie na ul. 17. listopadu

O uzavření ulice 17. listopadu pro automobilovou dopravu jsme občany již informovali. Havarijní stav více než stoleté kanalizační stoky na ulici 17. listopadu uzavře od srpna úsek v několika etapách. Investor akce společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., (VaK) musí vyměnit celou poškozenou část stoky od kulturního domu a Komenského nábřeží na ulici 17. listopadu až ke kostelu Sv. Václava. Přístup a pohyb pro pěší a cyklisty bude zachován, stejně jako příjezd pro záchranné složky IZS a zásobování.

Stavba bude realizována ve čtyřech etapách a je plánována od začátku srpna. Dokončení opravy plánuje investor do konce listopadu 2020. K pokládce finální vrstvy komunikace se VaK vrátí na jaře 2021.

Plánovaný průběh stavby a uzavírání jednotlivých úseků bude probíhat ve čtyřech etapách:

Etapa I.: 4. – 20. 8. 2020
Etapa II.: 21. 8. – 15. 9. 2020
Etapa III.: 16. 9. – 20. 10. 2020
Etapa IV.: 21. 10. – 30. 11. 2020

S uzávěrami souvisí také změny v trasách MHD v Břeclavi, přesuny některých zastávek autobusů a náhradní objízdné trasy pro řidiče automobilů, které se budou podle jednotlivých etap stavby lišit. Základní informace a plány objízdných tras najdete zde. Průběžně budeme informace aktualizovat mezi jednotlivými etapami stavby. Občany prosíme o pochopení a trpělivost.

Změny v MHD:

I. etapa, která potrvá od 4. 8. 2020 do 20. 8. 2020, uzavře nábřeží Komenského pro vjezd a výjezd vozidel z mostu Julia Fučíka. Ulice 17. listopadu bude otevřena.

Pro linky městské autobusové dopravy 562, 564, 568 a 569 budou zpracovány výlukové jízdní řády. Obsluha linky 564 bude ze zastávky náměstí TGM, MěÚ v obou směrech přesunuta na zastávku nám.TGM, kostel v obou směrech. Místo zastávky Poliklinika bude v této etapě obsluhována zastávka Nemocnice (na straně polikliniky). Tato zastávka bude sloužit pro nástup i výstup cestujících pro oba směry. Nebude obsluhována zastávka Dům kultury a Průmyslová škola.

II. etapa potrvá od 21. 8. 2020 do 15. 9. 2020

Uzavřen bude vjezd a výjezd pro vozidla na nábřeží Komenského a ul. 17. listopadu po nám.TGM. Objízdná trasa pro motorová vozidla povede přes ul. Na Zahradách a Sovadinova. Pro linky 561 – 564 a 566 – 569 městské autobusové dopravy budou zpracovány výlukové jízdní řády. Zastávka Dům kultury nebude obsluhována. Bude zřízena dočasná zastávka na ul. Sladová pro autobusové spoje k poliklinice. Bude upřesněno.

III. etapa od 16. 9. 2020 do 20. 10. 2020

Otevřeno Komenského nábřeží, uzavřena 17. listopadu. Objízdná trasa pro automobily je vedena přes ul. Sovadinova a Na Zahradách. Pro linky 561 – 564 a 566 – 568 budou zpracovány výlukové jízdní řády.

IV. etapa od 21. 10. 2020 do 30. 11. 2020

Otevřeno Komenského nábřeží, uzavřena 17. listopadu. Uzavřena polovina komunikace na náměstí TGM na straně městského úřadu. Objízdná trasa vozidel povede přes ul. Sovadinova a Na Zahradách. Výlukové jízdní řády budou zpracovány společně s etapou 3.

Podrobné trasy autobusové dopravy a výlukové jízdní řády pro etapy II – IV budou řešeny postupně i s ohledem na zkušenosti, které získáme v etapě I. Cestující musí počítat s výraznými změnami vedení autobusových linek a časových poloh jízdních řádů, stejně jako se zpožděním jednotlivých spojů.

Mapy objízdných tras v plánovaných etapách oprav:


https://drive.google.com/drive/folders/1eNDUj6iWPHZ2KVDAdrmacw4s8UITXKaC?usp=sharing