Změny v MHD Břeclav – aktuální výlukové jízdní řády

Upozorňujeme občany na změny v MHD, které nastanou od úterý 4. srpna 2020. Bude probíhat plánovaná oprava havárie kanalizace na ulici 17. listopadu, jejímž investorem jsou Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., (VaK).

Přesunuty budou některé zastávky autobusů, které se budou podle jednotlivých etap stavby lišit. Průběžně budeme informace aktualizovat. Občany prosíme o pochopení a trpělivost.

Změny v MHD:

I. etapa, která potrvá od 4. 8. 2020 do 20. 8. 2020, uzavře nábřeží Komenského pro vjezd a výjezd vozidel z mostu Julia Fučíka. Ulice 17. listopadu bude otevřena.
Pro linky městské autobusové dopravy 562, 564, 568 a 569 budou zpracovány výlukové jízdní řády. Obsluha linky 564 bude ze zastávky náměstí TGM, MěÚ v obou směrech přesunuta na zastávku nám.TGM, kostel v obou směrech. Místo zastávky Poliklinika bude v této etapě obsluhována zastávka Nemocnice (na straně polikliniky). Tato zastávka bude sloužit pro nástup i výstup cestujících pro oba směry. Nebude obsluhována zastávka Dům kultury a Průmyslová škola.

II. etapa potrvá od 21. 8. 2020 do 15. 9. 2020
Uzavřen bude vjezd a výjezd pro vozidla na nábřeží Komenského a ul. 17. listopadu po nám.TGM. Objízdná trasa pro vozidla povede přes ul. Na Zahradách a Sovadinova. Pro linky 561 – 564 a 566 – 569 městské autobusové dopravy budou zpracovány výlukové jízdní řády. Zastávka Dům kultury nebude obsluhována. Bude zřízena dočasná zastávka na ul. Sladová pro autobusové spoje k poliklinice. Bude upřesněno.

III. etapa od 16. 9. 2020 do 20. 10. 2020
Otevřeno Komenského nábřeží, uzavřena 17. listopadu. Objízdná trasa je vedena přes Komenského nábř., ulice Čermákova, Sladová a přes ul. Sovadinova a Na Zahradách. Pro linky 561 – 564 a 566 – 568 budou zpracovány výlukové jízdní řády.

IV. etapa od 21. 10. 2020 do 30. 11. 2020
Otevřeno Komenského nábřeží, uzavřena 17. listopadu. Uzavřena polovina komunikace na náměstí TGM na straně městského úřadu. Objízdná trasa vozidel povede přes nábř. Komenského, ulice Čermákova, Sladová a dále Sovadinova a Na Zahradách. Výlukové jízdní řády budou zpracovány společně s etapou 3.

Podrobné trasy autobusové dopravy a výlukové jízdní řády pro etapy II – IV budou řešeny postupně i s ohledem na zkušenosti, které získáme v etapě I. Cestující musí počítat s výraznými změnami vedení autobusových linek a časových poloh jízdních řádů, stejně jako se zpožděním jednotlivých spojů.

Zde najdete aktuální výlukové jízdní řády:

https://drive.google.com/drive/folders/1L7b2B3B1DywNRp_tjbZBD9auS3-CgI5b?usp=sharing