Znak a logo města, záštita starosty

Klíčové informace

 • Znak města lze dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích použít pouze se souhlasem rady města.
 • O použití znaku města je potřeba písemně požádat.
 • Záštita starosty města je projevem zájmu a morální podpory pořadatelům kulturních, sportovních, společenských a dalších veřejně prospěšných aktivit pořádaných na území města.
 • Poskytnutí záštity je čestnou poctou a neplyne z ní nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není kompetentním orgánem města rozhodnuto jinak.
 • O poskytnutí, popř. odejmutí záštity rozhoduje starosta města.
 • Potvrzení o udělení záštity starosty města obdrží žadatel v tištěné podobě.
 • O použití loga města je rovněž potřeba písemně požádat.

V žádosti o záštitu je potřeba uvést:

 • Název akce, termín a místo konání.
 • Účel akce.
 • Předpokládanou návštěvnost.
 • Způsob prezentace městského znaku, loga nebo faktu, že nad akcí převzal záštitu starosta města.

Žádosti o udělení záštity doručte poštou, osobně nebo elektronickou poštou na sekretariát starosty.

 

Formuláře

Žádost o použití loga městaŽádost o použití znaku města