2023-01-16 Odstranění překážek na ulici (Tajemník)