2023-07-10 Smlouva o dílo Zimní stadion Břeclav (OM)