2023-07-19 Soupis spisu a usnesení o odložení přestupku (OSČ)