2023-07-31 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v Poštorné (OSČ)