2023-11-08 Územní souhlas s umístěním stavby (OSŽP)