2024-05-16 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Poštorná 2020 (OM)