Tradiční hody v Charvátské Nové Vsi

3. 10. 2021, 00:00 - 4. 10. 2021, 00:00


4198-hody-chnves-web.jpg

Typ: Folklórní akce

Organizátor: Slovácký krúžek Charvatčané, tel.: 603 555 636 (Martin Radkovič), e-mail: martin.radkovic@email.cz

Místo konání: sokolovna Ch. N. Ves, Tyršův sad 4

Web: http://www.charvatcane.cz

Charvátská chasa vás srdečně zve na tradiční krojované hody, které se budou konat dne 3. a 4. 10. 2021 v prostorech místní sokolovny.

K tanci a poslechu hraje DH Zlaťulka.

Sobota 2. 10.
17:00 tradiční ruční stavění máje

Neděle 3. 10.
9:45 Mše svatá - kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné
Následuje průvod od kostela k hostinci "U Buvola".
15:00 Průvod od hostince "U Buvola"
15:30 Zábava na sokolovně
21:00 Večerní zábava

Pondělí 4. 10.
8:00 Mše svatá - kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné
Následuje průvod od kostela na sokolovnu, kde proběhne dopolední zábava.
15:00 Společný průvod chasy a mužáků od hostince "U Buvola"
15:30 Zábava na sokolovně
21:00 Večerní zábava spojená se scénkami

Budeme se na vás těšit. Hodům zdar! JUCH!