Evidence ukrajinských vozidel

  • Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo s ukrajinskou poznávací značkou, které užívají na území ČR. 
  • Tuto povinnost musí splnit nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. 
  • Registraci vozidla provádí úřad obcí s rozšířenou působností, kde je umístěn registr vozidel. 
  • Toto opatření začíná platit od 1. ledna 2024. U vozidel, která se už nyní pohybují na území ČR, platí tato povinnost od 1. října 2023.

Bližší informace a potřebné formuláře najdou zájemci na webových stránkách ministerstva dopravy.

Správní poplatky

Registrace je zdarma.