Historie židovské Břeclavi

Cílem projektu bylo přinést široké veřejnosti, ale i studentům základních a středních škol, větší povědomost o historii břeclavského židovského obyvatelstva, které téměř 600 let formovalo hospodářský, kulturní a architektonický vývoj města Břeclav jak  V rámci tohoto projektu probíhali přednášky pro studenty ZŠ a SŠ v Břeclavi. 

Hlavní program vyvrcholil pořádáním Dne židovské kultury, který byl zaměřený na židovskou klezmer hudbu, hebrejské duchovní písně, ochutnávku židovská kuchyně – sladké i slané a výkladu pravidel košer kuchyně. V rámci tohoto dne proběhla také výtvarná dílna, kde si návštěvníci mohli malovat hebrejské náhrobní symboly, kaligrafii i ornamenty.  

Projekt byl realizován za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.