Hlášení závad přes mobil se osvědčilo

Od loňského roku mají Břeclavané možnost ohlásit závady na městském majetku pomocí aplikace pro chytré telefony. Přispívají tak k rychlejšímu odstranění nejrůznějších problémů, jako jsou například poškozené komunikace, vyvrácené dopravní značky, rozbité lavičky nebo nefunkční veřejné osvětlení.

Postup, jak si aplikaci stáhnout do mobilního telefonu, najdou občané na webu města v sekci Úřad a radnice/Evidence závad. Zde je také zobrazen přehled nahlášených závad, včetně stavu jejich odstraňování. O tom, že se tato novinka ujala, jednoznačně svědčí statistika. "Během roku 2018 bylo občany nahlášeno více než 1.000 závad, za což bych jim rád poděkoval. Je potřeba, abychom nebyli lhostejní k našemu městu, ve kterém žijeme. Věřím, že k rychlému odstraňování závad od letošního roku přispěje i zřízení Technických služeb města. Cílem této nové organizační složky je zefektivnit údržbu města a pružněji reagovat na vzniklé problémy v oblasti veřejného pořádku," říká starosta Svatopluk Pěček.
Na novou organizační složku se ze zrušeného odboru rozvoje a správy městského úřadu přesunula údržba místních komunikací včetně jejich čištění, údržba a zakládání veřejné zeleně, sběr a svoz komunálního odpadu, údržba a opravy veřejného osvětlení, provoz a správa veřejných WC a dětských hřišť. Od 1. dubna 2018 bude na tuto organizační složku také přesunuta celé agenda střediska služeb z příspěvkové organizace města Tereza Břeclav. Smyslem této změny je spojit dané činnosti pod jeden subjekt, aby byla zajištěna jak lepší provázanost, tak komunikace a zefektivnění provozních činností při provádění oprav a údržby. Vedoucím Technických služeb je Ing. Milan Uher, na kterého se mohou občané rovněž obracet se svými požadavky a podněty (tel.: 731 428 258, e-mail: milan.uher@breclav.eu).