Mapový portál města Břeclavi


geoportal_logo_uvodni.pngVe webové mapě jsou pasporty Břeclavi (komunikace, zeleň, městský mobiliář, veřejné osvětlení) a územně analytické podklady celého území ORP.  Dále je k dispozici Základní báze geografických dat s širokou plejádou dat a letecké snímky poskytnuté Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Mapa je průběžně aktualizovaná.
..


TI_logo.jpg

Město Břeclav zveřejňuje mapu technické infrastruktury na území ORP Břeclav. V mapě je znázorněno vedení technických sítí a jejich správců. Závazné vyjádření o existence sítě může vydat jen jejich správce. V seznamu níže jsou uvedeny adresy na správce a odkazy na on-line formuláře. Použít lze i univerzální formulář žádosti. Doporučujeme podívat se na přehledný obrázkový návod použití mapy.

Spravci-TI.xlsx,  TI-manual.pdf


3D-kostel_1.jpg

Břeclav a Starou Břeclav si můžete zobrazit i ve třetím rozměru, nastavit si sluníčko a změřit výšky.

Odkaz pro zobrazení 3D Břeclavi

Poštorná a Charvátská Nová Ves budou vytvořeny krajským úřadem později. 


logo.jpgV červnu provedlo Město Břeclav revizi všech hracích a cvičebních prvků. Při té příležitosti vznikla podrobná mapa dětských hřišť a workouts. Budeme rádi, pokud se vyjádříte, jak se na hřištích cítíte. Na pocitové mapě lze vysledovat i průběžný stav zjišťování.

.


parkoviste.jpgPro občany i návštěvníky Břeclavi je k dispozici interaktivní mapa, na které jsou barevně vyznačené placené parkovací zóny a parkování pro rezidenty. V mapě jsou zaznačena i vyhrazená parkovací místa pro ZTP. Orientační mapka je uzpůsobená i pro chytré mobilní telefony.
.


odstavky_logo.jpgAplikace pro občany zobrazující plánované odstávky dodávky elektrické energie. Po přiblížení se zobrazí ikonka ukazující lokalitu plánované odstávky. Kliknutím na ikonku se zobrazí podrobné informace o termínu a místě.

.


obr_story_mapa.jpg Podívejte se do historie Břeclavi pohledem malé Lidušky a jejího dědy Jožina. Příběh vyprávěný v obrázcích a mapách vytvořil Dominik Ambrož. 

.


odpad_2.jpgMěsto Břeclav zveřejňuje pro své občany interaktivní mapu sběrných míst tříděného odpadu.

 Ve městě jsou rozmístěny nádoby na papír, plast, sklo, textil, oleje, kov a elektro odpad.

.


pes.jpgAby majitelé psů věděli, kde se jejich miláčci mohou proběhnout, byla zveřejněna přehledová mapka zobrazující lokality určené pro volný výběh psů a místa s koši, na kterých jsou sáčky na exkrementy.

 


logo.pngMěsto Břeclav má Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na vymezených veřejných prostranstvích. Přiožená mapa vymezená území přehledně prezentuje.

.


ko__.jpgObčané města mají možnost hlásit závady na městkém majetku, a to následujícím způsobem:
 - otevřete si tuto stránku přímo v pohlížeči Vašeho mobilního telefonu (s operačním systémem Android)
- klikněte na odkaz: instalační soubor Survey123 download.jpg stáhněte a nainstalujte Survey123 (verze 2.9)
 - spusťte program Survey123, přihlašovací jméno: zavady, heslo: ZavadyBv1
- nahrejte ankety, zobrazí se jednoduchá anketa, ve které lze závadu zadat a přidat fotografii závady.
Je třeba mít zapnutý příjem GPS. 
Závadu lze odeslat ihned, nebo později po připojení telefonu k Internetu.
(Webovou verzi hlášení závad, bez nutnosti instalace Survey123, připravujeme.)

Aplikace zobrazí příslušnému úředníkovi novou závadu. Pokud se jedná o závadu na městském majetku, pak je předána k řešení. Pokud ne, tak je informován příslušný majitel (například správa silnic). Evidenci závad přijatých, řešených a vyřešených je možné sledovat v na webu závad.

Během let 2018 až 2021 bylo občany nahlášeno téměř čtyři tisíce závad. Děkujeme Vám, že se o své město zajímáte!

V případě podnětů k mapovým službám úřadu se prosím 
obraťte na Jitku Coufalovou (jitka.coufalova@breclav_eu)