Mapový portál města Břeclavi


Webová stránka je rozcestníkem k mapovým službám poskytovaným veřejnosti. Níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zveřejněné webové aplikace. Web je postupně rozvíjen a doplňován o nové aplikace.

mapa.jpgVe webové mapě jsou pasporty Břeclavi (komunikace, zeleň, městský mobiliář, veřejné osvětlení) a územně analytické podklady celého území ORP.  Dále je k dispozici Základní báze geografických dat s širokou plejádou dat a letecké snímky poskytnuté Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Mapa je průběžně aktualizovaná.


parkoviste.jpgPro občany i návštěvníky Břeclavi je k dispozici interaktivní mapa, na které jsou barevně vyznačené placené parkovací zóny a parkování pro rezidenty. V mapě jsou zaznačena i vyhrazená parkovací místa pro ZTP. Orientační mapka je uzpůsobená i pro chytré mobilní telefony.
.


ikona_1.pngAplikace pro občany zobrazující plánované odstávky dodávky energií na území Břeclavi. Mapa zobrazuje pouze ty odstávky, které byly nahlášeny na MěÚ Břeclav. Lokality s plánovanou odstávkou jsou zobrazeny červenou čarou. Kliknutím na červenou čáru se zobrazí podrobnější informace o odstávce (datum, čas, ...).

.


blokove_cisteni_male.jpg Také v roce 2019 probíhá v Břeclavi na vybraných ulicích blokové čištění. Mapa ukazuje termíny čištění. I tak je třeba sledovat rozmístění značek v terénu, protože z předem nepředvídatelných důvodů se může některý termín změnit. V ostatních ulicích čistí silnice Technické služby v intervalu 2 až 4 týdny a chodníky zametá AVE (bez nutnosti zákazů zastavení).


odpad_2.jpgMěsto Břeclav zveřejňuje pro své občany interaktivní mapu sběrných míst tříděného odpadu.

 


pes.jpgAby majitelé psů věděli, kde se jejich miláčci mohou proběhnout, byla zveřejněna přehledová mapka zobrazující lokality určené pro volný výběh psů a místa s koši, na kterých jsou sáčky na exkrementy.

 


kolo.jpgNa území Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi je téměř 400 stojanů, kde lze zaparkovat kolo. Místa jsou přehledně zobrazena v mapce. V mapě jsou zaznačeny i cyklostezky, kterých je jen na území Břeclavi bez mála 20 kilometrů. Mapa je pro rok 2019 zaktualizovaná.


povodne.jpg Ministerstvo životního prostředí na svém portále zveřejňuje i povodňový plán Břeclavi. Kromě těxtové části jsou zde i mapy.

 .


ko__.jpgObčané města mají možnost hlásit závady na městkém majetku, a to následujícím způsobem:
 - otevřete si tuto stránku přímo v pohlížeči Vašeho mobilního telefonu (s operačním systémem Android)
- klikněte na odkaz: instalační soubor Survey123 download.jpg stáhněte a nainstalujte Survey123 (verze 2.9)
 - spusťte program Survey123, přihlašovací jméno: zavady, heslo: ZavadyBv1
- nahrejte ankety, zobrazí se jednoduchá anketa, ve které lze závadu zadat a přidat fotografii závady.
Je třeba mít zapnutý příjem GPS. 
Závadu lze odeslat ihned, nebo později po připojení telefonu k Internetu.
(Webovou verzi hlášení závad, bez nutnosti instalace Survey123, připravujeme.)

Aplikace zobrazí příslušnému úředníkovi novou závadu. Pokud se jedná o závadu na městském majetku, pak je předána k řešení. Pokud ne, tak je informován příslušný majitel (například správa silnic). Evidenci závad přijatých, řešených a vyřešených je možné sledovat v na webu závad.

Během roku 2018 bylo občany nahlášeno více než 1.000 závad. Děkujeme Vám, že se o své město zajímáte!

V případě podnětů k mapovým službám úřadu se prosím 
obraťte na Jitku Komináckou (jitka.kominacka@breclav_eu)