Mapový portál města Břeclavi


Mapový portál města Břeclavi nabízí práci s prostorovými daty na území vztahujícím se k působnosti města. Umožňuje data zobrazovat, vyhledávat a analyzovat grafické objekty s jejich připojenými atributy.

Mapový portál umožňuje registrovaným uživatelům grafická data on-line stahovat na základě předem daných kritérií. Registrovaný uživatel má možnost vyhledat parcelní číslo v zadaném katastrálním území on-line ze serveru Informačního systému Katastru nemovitostí provozovaného Českým úřadem zeměměřickým a katstrálním (ČÚZK). V případě nefunkčnosti vyhledání je možné zjistit případné odstávky serveru ČÚZK na adrese - odstávky systému Další možností vyhledání je lokalizace dle adresního místa v daném obvodu obce s rozšířenou působností. Zpřístupnění dat je realizováno prostřednictvím Internetu.

Slouží uživatelům v oblasti státní správy, samosprávy a soukromým organizacím.

V sekci “Mapové sestavy“ jsou registrovaným uživatelům k dispozici: •územně analytické podklady (data mohou prohlížet a stahovat) •digitálně technická mapa města (data mohou prohlížet a stahovat)

Veřejnost má možnost prohlížení dat územně analytických podkladů s připojením katastrální mapy poskytovanou ČÚZK formou WMS připojení.