Informace a žádost k živelné pohromě

Informace k živelné pohromě: možnost obnovy staveb s využitím peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru.

Informace k živelné pohromě -  Informace k živelné pohromě
Formulář žádosti je zde - Formulář - ohlášení obnovy po živelné pohromě
Celé nařízení vlády je zde - Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021