Obora Soutok

Obora Soutok je nevětší oborou v České republice. Rozkládá se jižně od měst Břeclav a Lanžhot a má tvar trojúhelníku. Severní hranici tvoří stará silnice spojující obě zmíněné obce, západní stranu ohraničuje řeka Dyje, východní pak vytváří řeka Morava.

S oborním chovem zvěře v této oblasti začali Lichtenštejnové již v roce 1872, kdy bylo vybudováno souvislé oplocení především kolem řeky Moravy, které mělo znemožnit vycházení jelenů do okolních polí. Současná obora je ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p. Na ploše 4 480 ha je chován jelen lesní, daněk evropský, srnec obecný a prase divoké. Celoročně zde probíhají lesnické práce a myslivecká péče o zvěř, proto zde můžete potkat i těžkou techniku – v těchto případech prosím uvolněte cestu a umožněte lesníkům dělat jejich práci.
Výjimečné stromy se v této oblasti nacházejí v mimořádném množství. Na břehu hlubokého kanálu u cesty na Pohansko roste mohutný habr obecný s obvodem kmene 482 cm a celkovou výškou 15,5 m – pravděpodobně se jedná o nejmohutnější jednookenný habr obecný v Evropě. U vojenského bunkru po pravé straně cesty na Pohansko pak roste divoká hrušeň polnička s výškou 11,5 m a obvodem kmene 303 cm. Nejmohutnějším stromem celé oblasti je pravděpodobně dub letní, rostoucí osamoceně na louce u vykopávek na Pohansku – tento strom má obvod 806 centimetrů a výšku 27 metrů.
Do dnešních dnů se můžeme v lužních lesích setkat s mnoha zajímavými stavebními památkami, které sloužily provozu myslivosti nebo lesního hospodářství. V oboře Soutok je takovou stavbou např. lovecká chata Dúbravka (zvaná dříve též „malý ruský dům“), dalším historickým objektem byl Ruský dům (Velký ruský dům) – dřevěná budova, která sloužila jako lovecká chata při pobytu knížete a loveckých hostů v lužních lesích v revíru Hohenau. Byla vybudována v roce 1871 ve stylu, který napodoboval ruské dřevěné stavby. Obě tyto stavby byly knížetem zakoupeny na světové výstavě, poté rozmontovány a postaveny v lesích. Chata vyhořela při válečných událostech v roce 1945. Zajímavou stavbou je také rekonstruovaný seník u Cahnovského pralesa.

soutok-web

Nejvýznamnějšími turistickými cíli v oboře Soutok je zejména archeologická lokalita Pohansko se stejnojmenným loveckým zámečkem, nedaleké Muzeum lehkého opevnění, dále pak zámeček Lány či soutok řek Moravy a Dyje. V oboře Soutok je turistické značení přístupových cest pouze v severní části v blízkosti lokality Pohansko, poté je směr k soutoku řek vyznačen pouze šipkou s nápisem „soutok“.
Chystáte-li se v jarních měsících dále než na Pohansko, např. k samotnému soutoku, doporučujeme ověřit si, zda se v důsledku tání sněhu či silných dešťů nerozlila řeka Dyje z břehů a zda je oblast přístupná.

Zdroj: brožura Lužní lesy okolo Břeclavi a kniha Lužní les v Dyjsko-moravské nivě (připravili Michal Hrib a Emil Kordiovský, vydalo nakladatelství Moraviapress v roce 2004, str. 469)
Foto: David Mahovský