Židovská Břeclav


Historie židovské obce

Osudy poměrně rozsáhlé komunity židovského obyvatelstva tvoří neodmyslitelnou součást historie Břeclavi. Počátky jeho osídlení v nejjižnější části Moravy, nacházející se v majetku významného rodu Lichtenštejnů, můžeme předpokládat ve 14. – 15. století. K prvním usedlíkům nejspíše patřili utečenci vypovězení roku 1424 z Vídně. Urbář lichtenštejnských statků z roku 1414 obsahuje též jména Schändel a Lewbelschecker, která lze interpretovat jako židovská.

 

Židovská čtvrť

synagoga-1-renner.gif Židovská čtvrť (ghetto) se v Břeclavi nalézala jižně od hlavního náměstí směrem k čtvrti Dubič a tvořily ji ulice Templová a Lázeňská. Dřívější domky Židů byly typické svým drobnějším měřítkem, hustotou zástavby využívající každý čtvereční metr a nemívaly hospodářský trakt a zahradu.

 

Synagoga

synagoga-3-renner.gif Když starší synagoga z roku 1697 ve 2. polovině 19. století nestačila rostoucím prostorovým nárokům obce, nahradil ji v roce 1868 nový templ pořízený nákladem židovského starosty Davida Kuffnera. O dvacet let později jej renovoval významný vídeňský architekt Max Fleischer v novorománském slohu s použitím maurských prvků v interiéru. Synagoga je dvoupodlažní halová budova se sedlovou střechou.

 

Hřbitov

hrbitov-3-renner.gif Židovský hřbitov se prostírá asi 700 m severně od hlavního náměstí. Byl založen pravděpodobně v druhé polovině 17. století, přičemž jeho stáří dokazuje nepravidelný tvar hřbitova a převýšení nad okolní terén. Na ploše o výměře 7 136 m2 se dnes nalézá asi 300 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší dochované pocházejí z počátku 18. století.