Prodej bytových jednotek

jednotku č. 588/5 v domě sady 28. října 2 v Břeclavi, která zahrnuje byt a podíl o velikosti 857/8815 na společných částech nemovité věci, na pozemku p. č. st. 779, jehož součástí je dům č. p. 588, to vše v k. ú. Břeclav.
 

                
jednotku č. 311/3 v domě Národních hrdinů 20 v Břeclavi, která zahrnuje byt a podíl o velikosti 119/692 na společných částech nemovité věci, na pozemku p. č. st. 526, jehož součástí je dům č. p. 311, vše v k. ú. Břeclav, a k jednotce přináležející podíly o velikosti 119/692 na pozemcích p. č. 57/7 o výměře 55 m2, p. č. 61/4 o výměře 26 m2, p. č. 5721/6 o výměře 17 m2, p. č. 5721/7 o výměře 157 m2 a p. č. 5721/8 o výměře 26 m2, vše v k. ú. Břeclav, tvořící okolí bytového domu.

   

Veškeré informace o nabízených nemovitých věcech jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Břeclav, případně lze informace získat na telefonních číslech 519 311 380 a 731 428 222 – Bc. Simona Michalovičová.