Na věčnou paměť, Kuffnerovi na Moravě a na Slovensku