Nová pravidla pro speciální označování vozidel a osob

Od 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu, která upravuje i pravidla speciálního označování vozidel a osob v nich přepravovaných. Označení vozidel obdrží oprávněné osoby od věcně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Městský úřad Břeclav, odbor sociálních věcí vede agendu související s:
- vydáváním parkovacích průkazů označujících osobu těžce zdravotně postiženou,
- označením vozidla řízeného osobou sluchově postiženou,
- označením vozidla lékaře konajícího návštěvu nebo službu,
- označením vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Doklady potřebné k vyřízení žádosti o vydání speciálního označení a další informace najdete zde.

Pro držitele karet vydaných před účinností  novely zákona se nic nemění.