Parkování ve městě


Parkování u Shopping centra zajišťuje soukromá osoba

Z důvodu četných dotazů týkajících se parkování v centru města zařazujeme odpovědi na nejčastější dotazy občanů. V souvislosti s parkovacím systémem jsme na stránkách Radnice již informovali o tom, že v parkovacích automatech zakoupené lístky jsou přenosné a platné až do vyznačené hodiny. Znovu upozorňujeme na jedinou výjimku, kterou je parkování v garážích břeclavského Shopping centra a na parkovišti za ním, kde systém placeného parkování zajišťuje soukromá osoba. Nejedná se tedy o součást zóny placeného stání spravovaného městem, a proto lístky z automatů instalovaných v Shopping centru a za ním nelze použít na placených parkovištích města.

Platnost a cena lístků obecně

Parkování na parkovištích a komunikacích s parkovacími automaty je zpoplatněno hodinovou sazbou 5 Kč (zelená zóna) a 10 Kč (oranžová zóna). V případě oranžové zóny je možné koupit lístek i na půlhodinové stání za 5 Kč. Zakoupené lístky jsou přenosné, to znamená, že s platným lístkem můžete parkovat i na dalších zpoplatněných stáních. Jenom je potřeba mít na paměti, že lístek zakoupený v oranžové zóně je možné použít i pro zelenou, ale obráceně z důvodu rozdílné ceny nikoli. Provozní doba parkovišť je v pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 13.00 hod. Mimo tuto dobu je parkoviště zdarma přístupné bez dalšího omezení.

Mgr. Zdeněk Opálka
vedoucí odboru vnitřních věcí