Prodej bytových jednotek Sady 28. října

Město Břeclav nabízí ke koupi bytové jednotky v domě sady 28. října 2 v Břeclavi, a to:

·        jednotku č. 588/4, která zahrnuje byt a podíl o velikosti 560/8815 na společných částech nemovité věci, na pozemku p. č. st. 779, jehož součástí je dům č. p. 588, v k. ú. Břeclav,

·        jednotku č. 588/7, která zahrnuje byt a podíl o velikosti 472/8815 na společných částech nemovité věci, na pozemku p. č. st. 779, jehož součástí je dům č. p. 588, v k. ú. Břeclav.

Veškeré informace o nabízených nemovitých věcech jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Břeclav nebo na webových stránkách města, případně lze informace získat na telefonních číslech 519 311 380 a 731 428 222 – Bc. Simona Michalovičová.