Projekt pomáhá ohroženým občanům

Monitorovací schůzka k projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav, který odstartoval vloni v říjnu, se uskutečnila v úterý 30. dubna břeclavské radnici.

Projekt je zaměřen na podporu práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením, řeší mimo jiné dluhové poradenství a podporu při získávání a udržení bydlení. Cílem projektu je posílit kapacity pro terénní sociální práci a vytvořit nástroje pro koordinování spolupráce s neziskovými organizacemi. Pracovníci projektu na schůzce představili své klíčové aktivity a seznámili přítomné s prvními praktickými zkušenostmi.

Hodnocení projektu se zúčastnil i břeclavský místostarosta Jakub Matuška: „Projekt je potřeba, každý osmý Břeclavan má problémy s exekucí. Dluhové poradenství a bydlení jsou hlavními možnostmi, jak pomoci lidem z jejich tíživé sociální situace. Touto cestou chceme jít i nadále, projekt končí v roce 2021, my ale budeme hledat cesty, jak pomáhat našim občanům i po tomto datu.“

Více informací o projektu je k dispozici na webu města

30. 4. 2019