Rekonstrukce zimního stadionu

 V rámci programu "Dotace mimo dotační program 2023" Jihomoravského kraje byl podpořen projekt „Rekonstrukce zimního stadionu“. Realizací tohoto projektu byla řešena rekonstrukce šaten a rozcvičovny, vybavení šatny a rozcvičovny. Stavební úpravy byly prováděny v 1. NP, částečně v severním traktu (šatna II družstva A a rozcvičovna), částečně v jižním traktu (šatny a sanitární zařízení pro veřejnost a družstva žactva). 

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 1 300 000 Kč.