Technické služby už fungují na Kupkově ulici

Technické služby již fungují ve svém sídle na Kupkově ulici. Najdete je ve dvoře mezi Základní školou Kupkova a budovou městské policie.

Hlavní důvody, které vedly ke zřízení Technických služeb jako organizační složky Městského úřadu Břeclav, byly zefektivnění údržby města a možnost pružněji reagovat na vzniklé problémy v oblasti veřejného pořádku. Od 1. 1. 2019 se ze zrušeného odboru rozvoje a správy Městského úřadu Břeclav přesunula na Technické služby údržba místních komunikací včetně jejich čištění, údržba a zakládání veřejné zeleně, sběr a svoz komunálního odpadu, údržba a opravy veřejného osvětlení, provoz a správa veřejných WC a dětských hřišť. Během prvního pololetí letošního roku bude na tuto organizační složku také přesunuta celé agenda střediska služeb z příspěvkové organizace města Tereza Břeclav. Smyslem je spojit dané činnosti pod jeden subjekt, aby byla zajištěna lepší provázanost i komunikace a také zefektivnění provozních činností při provádění oprav a údržby.

Kontakty pro občany:
Ing. Milan Uher, vedoucí organizační složky Technické služby.
Tel.: 731 428 258, e-mail: milan.uher@breclav.eu
Ing. Zdeněk Zugárek, správa a údržba místních komunikací, městský mobiliář, správa a údržba veřejné zeleně, veřejného osvětlení, deratizace, správa likvidace komunálního odpadu, hlášení poruch a závad, škody za úrazy na komunikacích města.
Tel.: 731 428 233, e-mail: zdenek.zugarek@breclav.eu

DSC_1037.JPG

29. 3. 2019